Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Nouvelle interface
Article dans une revue

Kaip arabai klasikinéje épochoje vadino ir suvoke meiles pasija : Semiotinis analizes bandymas

Résumé : Šiame straipsnyje pratęsiama semiotinė analizė, pateikta straipsnyje, kurį 2014 m. išspausdino žurnalas Metai1. Pirmiausia čia aptariamos 22 leksemos, kuriomis klasikinėje arabų kultūroje žymimi įvairūs meilės intensyvumo laipsniai. Paskui parodoma, kad aistra, įtraukdama įsimylėjėlio kūną ir sielą, galiausiai nustelbia protą, – tai apibendrinama pirmuoju semiotiniu kvadratu. Klasikinėje epochoje meilės aistra buvo vertinama ir kaip sunki liga, ir kaip didžiausia dorybė. Tai leidžia pasiūlyti kitus tris semiotinius kvadratus, atitinkančius įsimylėjusiųjų takus: nuo socialinės moralės iki amoralumo ar individualios moralės, nuo socializacijos iki atsiskyrimo. Galiausiai trumpai apžvelgiamas mistikų takas.
Type de document :
Article dans une revue
Liste complète des métadonnées

https://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/hal-01496663
Contributeur : Heidi Toelle Connectez-vous pour contacter le contributeur
Soumis le : jeudi 27 avril 2017 - 16:40:11
Dernière modification le : dimanche 26 juin 2022 - 13:25:09
Archivage à long terme le : : vendredi 28 juillet 2017 - 12:30:10

Fichier

72-Semiotika-12.pdf
Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Licence


Distributed under a Creative Commons Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification 4.0 International License

Identifiants

  • HAL Id : hal-01496663, version 1

Citation

Heidi Toelle. Kaip arabai klasikinéje épochoje vadino ir suvoke meiles pasija : Semiotinis analizes bandymas. Semiotika, 2016, 12, pp.70-84. ⟨hal-01496663⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

39

Téléchargements de fichiers

27