Accéder directement au contenu Accéder directement à la navigation
Article dans une revue

Sunki mylinčiųjų vienybė : Ganimas ir Kut al Kulubė

Résumé : Straipsnyje, išspausdintame Metų žurnale, analizavome leksemų, kurios arabų kalboje nurodo skirtingus meilės jausmo laipsnius, semantiką ir apibūdinome prieštaraujančius meilės aistros vertinimus įvairių arabų autorių kūryboje. Analizuodami čia Tūkstančio ir vienos nakties pasaką, kuri vadinasi „Pasakojimas apie Ajubą, jo sūnų Ganimą ir jo dukterį Fitną“, sutelksime dėmesį į dviejų pagrindinių atlikėjų taką, stengdamiesi parodyti, kad ir pasakoje „meilę“ reiškiančios leksemos vartojamos skirtingai – priklausomai nuo jausmo intensyvumo ir naratyvinės programos. Dėl to praleisime vietas, nesusijusias su šiuo meilės taku (pavyzdžiui, pasakojimą apie vieno pirklio laidotuves, kuriose dalyvavo Ganimas, ir apie eunuchus, pasirodančius prieš susitinkant pagrindiniams pasakos atlikėjams). Dėl vietos stokos taip pat neanalizuosime nei kalifo žmonos Zubeidos programos, nei bendros Ganimo motinos ir sesers programos.
Type de document :
Article dans une revue
Liste complète des métadonnées

https://hal-univ-paris3.archives-ouvertes.fr/hal-01496680
Contributeur : Heidi Toelle <>
Soumis le : jeudi 27 avril 2017 - 16:38:31
Dernière modification le : samedi 6 mai 2017 - 01:11:30
Document(s) archivé(s) le : vendredi 28 juillet 2017 - 12:31:20

Fichier

Semiotika_11.38-59.pdf
Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte

Identifiants

  • HAL Id : hal-01496680, version 1

Collections

Citation

Heidi Toelle. Sunki mylinčiųjų vienybė : Ganimas ir Kut al Kulubė. Semiotika, A. J. Greimo centro studijų sąsiuvinis, 2015, 11, pp.38-59. ⟨hal-01496680⟩

Partager

Métriques

Consultations de la notice

80

Téléchargements de fichiers

66